Info & prijzen workshops

Prijslijst Natuurfotografie en Vogelfotografie Workshops

Biddende IJsvogel

Prijzen

De prijzen zijn afhankelijk van de duur, bijkomende kosten en de plek (afstand/reistijd) van de workshop. In het algemeen bied ik een vier, vijf en een zeven uur durende workshop aan en hanteer ik twee verschillende prijsgroepen; de workshop voor vier en meer personen en de individuele workshop tot en met drie personen. Voor een uitgebreide uitleg over de prijzen zie hieronder. Let op! Voor de prijzen voor de afzonderlijke workshops check de tekst bij de workshops.

Prijzen natuurfotografie en vogelfotografie workshop voor vijf en meer personen

  • Workshop de gehele dag (±7:00 uur tm ±14 uur) 80 a 90€ per persoon binnen de provincies Noord-Holland en Flevoland. Buiten deze provincies 100 a 120€ per persoon. Er zijn uitzonderingen wanneer er extra kosten aan een workshop verbonden zijn. Zoals toegang tot een natuurpark, overtochtpond of fietshuur, zie ook de beschrijving bij de afzonderlijke workshops.
  • Workshop van een dagdeel (±4 uur) 50€ per persoon binnen de provincies Noord-Holland en Flevoland. Buiten deze provincies 50 a 60€ per persoon.
  • Een dagdeel workshop inclusief lunch 75€ per persoon binnen de provincies Noord-Holland en Flevoland. Buiten deze provincies 85€ per persoon.
  • Een dagworkshop met lunch 110€ per persoon binnen de provincies Noord-Holland en Flevoland. Buiten deze provincies 125€ per persoon.

Prijzen voor een individuele natuurfotografie en vogelfotografie workshop één tot en met vier personen

  • Workshop voor één persoon; 2 uur 180€, 3 uur 220€, dagdeel (±4 uur) 250€, 6 uur 310€, dagworkshop (±8 uur) 425€. excl. reiskosten*.
  • Workshop voor twee en drie personen; 2 uur 215€ (totaal bedragen), 3 uur 275€ dagdeel (±4 uur) 325€, 6 uur 420€, dagworkshop (±8 uur) 500€. excl. reiskosten*.

* Reiskosten 0,25 per km. Voor bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen reken ik 21€ euro voor de reiskosten.

Belangrijk

Kleed je altijd goed op het weer en denk aan bescherming cameraspullen. Trek goede (waterdichte) wandel-bergschoenen aan en een waterdichte broek of regenbroek voor het fotograferen met een laag perspectief.

Alle workshops zijn geschikt voor compact, systeem en spiegelreflexcamera gebruikers. Een 250 mm zoomlens of 15x optische zoom wordt aangeraden. Buiten een telelens neem, wanneer in het bezit, ook een gewone zoomlens of groothoeklens mee voor landschappen en een macro lens voor macrofotografie.

Workshop Info

Tijdens de natuurfotografie en vogelfotografie workshops komen de volgende onderwerpen aanbod:

– De flora en fauna van het gebied;

– De belichtingsdriehoek, met verdiepende theorie over het diafragma;

– De handvatten en ingrediënten voor een mooie natuurfoto;

– Het vastleggen van beweging;

– De M stand en fotograferen in de A(v) stand;

– Compositie;

– Creatieve fotografie.

Via heldere en verdiepende powerpoint presentaties leg ik de theorie uit aan de hand van inspirerend beeldmateriaal en met praktijkvoorbeelden. Tijdens de workshop is er veel ruimte voor vragen. Na de workshop krijgt iedere deelnemer een fotografiedocument mee.

Natuurfotografie workshop Oostvaardersplassen

Konikpaarden Oostvaardersplassen

Ieder jaar getijde is de Oostvaardersplassen een prachtig natuurgebied. Na de powerpoint presentatie (aangepast aan het niveau) maken we één (mogelijk twee) wandelingen en gaan we op zoek naar de Konikpaarden en proberen we de Edelherten te spotten in de mooiste stukken van het openbare gebied. We kijken uit naar de vos, alle vogels, mooie plekken voor landschapsfoto’s en zeker ook aandacht voor vlinders, insecten en bloemen. Neem de macrolens mee wanneer je die in het bezit hebt.

Locatie en prijzen. Een workshop van rond de 4 uur, check voor de exacte tijden altijd de agenda, de middagworkshops van 14:00 tot +-18:00 uur. Start en verzamelplaats de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad, aan de Knardijk. Prijs €50. Inclusief koffie, thee, koek en een fotografiedocument. De dagworkshops (+- 8 uur) en zijn op groepsafspraak.

Natuurfotografie workshop Amsterdamse Waterleidingduinen

Een natuurfotografie workshop in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een prachtig uitgestrekt natuurgebied van duinen, bos, watergangen en poelen met bijzondere flora en fauna. We maken een wandeling dwars door het openbare gebied en bezoeken de allermooiste plekken. We zoeken de prachtige vos(sen) in het gebied op, fotograferen de damherten en bezoeken een paar top vogelgebieden. Met ook aandacht voor macrofotografie, waar o.a de bijzondere zandhagedis en de boomkikker ook in de AWD voorkomen.

Locatie en prijzen. Een workshop van rond de 4 uur, van 7:00 tot +-12:00 uur (check voor de exacte tijden altijd de agenda, afhankelijk van het seizoen). Starten bij ingang Panneland http://t-panneland.nl/contact/ Prijs 50€. Inclusief koffie, thee en koek en fotografiedocument, exclusief toegangskaart 1,50€ en parkeren 2€.

Krooneenden Amsterdamse Waterleidingduinen
Krooneenden

Natuurfotografie workshop Nationaal park De Alde Feanen (FR)

Zaden Gele Lis
In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten, ligt het bijna 2.300 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. De landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Alde Feanen circa 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels. Shetlanders begrazen de veenmoerassen, een prachtige natuurfotografie locatie.
Locatie en prijzen. Een workshop van rond de 4 uur van 8:30 tot +-12:30 uur (check voor de exacte tijden altijd de agenda). Verzamelplaats de parkeerplaats net buiten (een paar honderd meter) het dorp Earnewald, aan de Dominee Bolleman van der Veenweg. Houdt deze weg aan voor Google maps – Tomtom; foto 1 het informatiebord bij de parkeerplaats. Prijs 50€. Inclusief koffie, thee en koek en fotografiedocument.

Vogelfotografie en weidevogelbeleving op Gruttoland

Grutto portret

Fotograferen op een prachtige vogellocatie. Gruttoland van Murk Nijdam en stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân in Wommels is opgezet als uniek project voor de bescherming en het behoud van de Grutto en onze andere weidevogels. Op het terrein kunnen de vogels bij de aangelegde plasdras in een bijzondere fotografiehut van dichtbij worden gefotografeerd. 

Kluut
Visdief
Tureluur

Niet alleen weidevogels maken gebruik van de plas. Buiten de bekende weide,- en watervogels worden de plassen ook bezocht door de zeldzamere soorten (met inmiddels 135 waargenomen soorten, 19-08-2023). Een vogelgids is aanwezig om alle vogels te (leren) herkennen en neem wanneer je in het bezit bent van een verrekijker deze ook zeker mee! 

De gehuurde hut is een hele ruime hut van 7 bij 3 meter waarbij er een prachtig overzicht is over de plas en van waaruit de vogels aan de voor,- en aan de zijkanten op waterniveau kunnen worden gefotografeerd (zonder glas). Er zijn goede stoelen (en grote tafel) aanwezig en het fotograferen gaat vanaf een brede vensterbank. Neem eventueel zelf een platte/dunne rijstzak mee. Geen statief ivm de aanwezige brede vensterbank en omwille van de ruimte. 

Grutto's en Kleine Plevier

April

Workshopdata 2024:

Zondag 14 april: de prachtige tijd van o.a. de Grutto’s en de beste tijd voor het vastleggen van paringen, balts en gevechten.

Vrijdag 3, maandag 6 en op dinsdag 7 mei: tijdens het hoogtepunt van de Kemphanentrek en hun bezoek aan de plas. De Kemphanen die in deze tijd op hun mooiste zijn en de mannetjes met de volle kragen en in de meest diverse prachtige kleuren. Het zien van de balts ‘het gekemp’ is ieder voorjaar een spektakel om te zien. Begin mei is de periode voordat ze naar hun Noordelijke broedgebieden doorvliegen. 

Zondag 2 en zaterdag 22 juni: twee data tijdens de bijzondere tijd van de jonge vogels, met de vele jonge pullen op de plas.

Het gehele voorjaar is een schitterende tijd op Gruttoland met in de eerste weken van mei de meeste soorten tijdens de voorjaarstrek en allemaal in hun mooiste broedkleed. 14 april is de beste periode voor het vastleggen van de balts en strijdbeelden én de beste grutto tijd. Die dan vooral het ondiepe water veel gebruiken als balts-, poets,- en strijdtoneel.

Mei

Juni

Locatie, tijden en prijzen
Verzamelplaats op de parkeerplaats van Restaurant Partycentrum Noflik Easterein. Straat: Sibadawei 2, 8734 HE Easterein. Hier wordt een korte vogelfotografiepowerpoint gegeven en instructie over de hut waarna we naar de hutten rijden. Het verzamelen doen we niet bij de hutten omdat daar te weinig plek is voor veel auto’s en we dan bij aankomst (na de introductie) ook direct kunnen gaan fotograferen. Waar mogelijk proberen we dan te carpoolen, de auto kan gratis en veilig in het rustige Easterein worden geparkeerd.

Zie voor de tijden de agenda  alle workshops zijn dagworkshops en met een hele vroege start, juist voor het mooiste licht en de meeste activiteit. De hut is gehuurd tot ± 14 uur. 

Prijs €80 per persoon (inclusief huthuur, koffie/thee en een koek).

In het voorjaar kan het in de hut heel fris zijn, kleed je daarom extra goed warm aan. Neem zelf ook wat eten en drinken mee. Koffie-thee en een koek is beschikbaar. Bij de parkeerplaats aan het begin van de plasdras is een toilet aanwezig.   

Wie de workshop zou willen combineren met een meerdaags verblijf in Friesland vraag me voor informatie over een goede bed & breakfast in de buurt!

Deelnemerbeelden

Natuurfotografie workshop De Groene Jonker (Z-H)

Grutto zwerm
Gruttozwerm in maart

Een klein maar prachtig natuurgebied in het Groene Hart ontwikkeld in 2007 door Natuurmonumenten als natuurschakel tussen de Nieuwkoopse en de Vinkeveense Plassen. Meteen nadat de Groene Jonker was aangelegd kreeg het gebied bekendheid door het broeden van de zeldzame kleinst waterhoen, werden er porseleinhoenen gezien en in de jaren erop volgend broeden de zeldzame steltkluten er afwisselend met meerdere paartjes. Lepelaars foerageren er massaal in de zomer, watersnippen en kemphanen gedurende periodes in het jaar en in de herfst en winter overnachten er duizenden ganzen. In april is de Groene Jonker een hotspot voor de Blauwborst.

Blauwborst - Groene Jonker - vogelfotografie workshops

Door het gebied loopt een wandelroute met stukken vlonderpaden en kun je op veel plekken dichtbij de vogels komen en prachtige vogel,- flora,- en landschapsfoto’s maken. Ieder bezoek aan dit gebied is weer anders.

Stelkluut
Grote Zilverreiger

Locatie en prijzen. Een workshop van rond de 4 uur van 7:00 tot +-11:00 uur (check voor de exacte tijden altijd de agenda!). Verzamelen op de parkeerterrein ‘De Roerdomp’ benedendijks aan de Hogedijk in Zevenhoven.
Let op! de parkeerplaats heeft geen adres, houdt als navigatieadres Hogedijk 6, 2435 NC Zevenhoven aan of tik hem in in Google Maps die het
parkeerterrein herkend. Prijs 50€. Inclusief koffie, thee en koek en fotografiedocument.

Natuurfotografie en vogelfotografie workshop Texel

Texel en de Wadden onze enige als wildernis aangeduid natuurgebied is ieder jaargetijde een prachtige natuurfotografie locatie. Met april tot en met juni en september en oktober als de topmaanden. Zelf een jaar op Texel gewoond en ken alle natuurgebieden en de mooiste plekken van het eiland.

Vogeltrek beleven op Texel

Op de agenda een hele mooie dag fotograferen op Texel tijdens de piek van de najaarsvogeltrek.

We gaan de mooiste en beste plekken op het eiland bezoeken om de vogeltrek te gaan zien en te fotograferen. Steltlopers, zangvogels, roofvogels, eenden, en checken waarneming.nl voor de zeldzaamheden op het eiland. Op de boot maken we hele mooie meeuwen in vlucht foto’s.

Start en verzamelplaats steiger TESO Boot Den Helder 8:15 uur afvaart 8:30 uur. De boot van 18 of 19 uur weer terug. Prijs €125 per persoon, bij vier en meer deelnemers €110 (min. 3 max 8 deelnemers). Inclusief koffie/thee/koek, een lunchpakket, de overtocht en een dag met de auto/bus.

De (eigen) auto kun je gratis parkeren bij de boot: Havenplein 3, 1781 AB Den Helder. Meerijden-carpoolen kan vanaf Enkhuizen vanaf Hoorn-A7.

Boomkikker (vlinders en reptielen) workshop, Vledder (Drenthe)

Op het prachtige boomkikker-natuurterrein van Edo van Uchelen in Drenthe is er op vrijdag 10 september een macrofotografie dag. Op dit gebied van circa 1 hectare zijn er erg veel boomkikkers en prachtig te fotograferen. Buiten de boomkikkers zijn er veel vlinders, libellen en insecten, de muurhagedis, poelkikkers en de zeldzame geelbuikvuurpad en met geluk de hazelworm. Een bijzondere en lange macrofotografiedag, met in de theorie veel aandacht voor creatieve fotografie.

Van 7:00 tot 16-17 uur, het terrein is de gehele dag tot de beschikking en tot de avond kan er worden gefotografeerd, een lekkere soep wordt tijdens de lunch geserveerd.

Benodigdheden
Lunchpakket meenemen (een lekkere soep wordt geserveerd).
Laarzen of waterdichte wandelschoenen
Goede kleding voor het juiste weer (regenpak is handig als je niet vies/nat wilt worden)
Paraplu (eventueel)
(klap)stoeltje of stuk plastic om op te zitten

Een klein schaartje om soms eventueel een (klein)storend takje weg te kunnen knippen.
En natuurlijk je foto-uitrusting voor macro- en dichtbijfotografie. Neem ook een telelens, een beenstatief, rijstzak en flitser mee als je die hebt. In geval van een regenbui is een plastic zak of hoes handig om je camera te beschermen.

Prijzen en locatie
Kosten 98€. Na de overmaking ontvang je het exacte adres van het privéterrein in Vledder, Drenthe. 

De workshop gaat altijd door, ongeacht de weersomstandigheden (regenkleding meenemen). Ter plekke is een overdekte lunchtafel aanwezig. Er is een eenvoudige buitentoilet aanwezig.

Vogelfotografie workshop – Strand en pier van IJmuiden

Steenlopers op een mosselbank op de pier van IJmuiden
Steenlopers op een droog gevallen mosselbank

Het strand en de pier van IJmuiden is één van de mooiste vogelfotografielocaties. Op het brede strand van IJmuiden zijn veel vogels en op de pier zijn ze van heel dichtbij te fotograferen. Lopend over de mosselbanken of over de verschillende kleuren wier en met de achtergrond van de zee, wat bijzondere vogelbeelden oplevert.

Tijdens de voorjaar,- en najaarsvogeltrek zijn de grootste aantallen vogels aanwezig. Buiten de algemene soorten als steenloper, kanoet en paarse,- bonte,- en drieteenstrandloper is er ook kans op het zien van de zeldzamere soorten. Als bijvoorbeeld jagers, kuifaalscholver, zeekoet, roodkeelduiker, grauwe franjepoot, zilverplevier, roodhalsfuut en kuifduiker én zijn er ook regelmatig zeehonden en soms de bruinvis te spotten in en rond de baai.

Een goede vogelgids is mee om alle vogelsoorten te kunnen laten zien.

Drieteenstrandlopers Pier van IJmuiden
Drieteenstrandlopers
Kleine Jager - Pier van IJmuiden
Kleine Jager
Gewone Zeehond - Pier van IJmuiden
Gewone Zeehond
Zeehond fotograferen tijdens de vogelfotografie workshop bij de Pier van IJmuiden
Privé voorstelling
Locatie en prijzen

Een workshop van rond de 5,5 uur, van 6:30 tot +-12:00 uur (zie voor de exacte starttijden de agenda). Verzamelen op de grote en lange parkeerplaats (parkeerplaats Kennemerstrand) van IJmuiden aan Zee, bij de strandopgang. Let op! via de betaalslagbomen en ter hoogte (beneden)van Fairplay Casino. Kennemerboulevard 480, 1976 EL IJmuiden, houdt dit adres aan voor Google maps – Tomtom. Prijs 60€, met korting 45€. Inclusief koffie/thee/koek en natuurfotografiedocument. Bij windkracht 5/6 wordt een groot gedeelte van de pier afgesloten. We fotograferen dan op het begin van de pier en maken een langere wandeling over het strand en door de duinen.

Kanoet in het prachtkleed - Pier van IJmuiden
Kanoet

Belangrijk

Trek goede wandel/bergschoenen aan en een regenbroek of waterdichte broek voor het fotograferen dichtbij de waterkant of met laag perspectief op het strand. Om de mooiste foto’s te maken zal er af en toe worden geklauterd een basisconditie-lenigheid op de pier is wel nodig. De workshop is geschikt voor beginnende en de gevorderden fotograferen en compact, systeem en spiegelreflexcamera gebruikers. Een 250 mm zoomlens of een camera met minimaal 15x optische zoom wordt aangeraden. Geen statief.

Natuurfotografie workshop Zuidlaardermeer- Oostpolder Groninger Landschap

Het Zuidlaardermeer en de Oostpolder zijn de natuurhotspots van het Groninger Landschap. Uitgestrekte jonge moerasgebieden die o.a. veel vogels aantrekken. Met in 2012 de vestiging van de witwangstern en het jaar erop de witvleugelstern als broedvogel. Prachtige sternensoorten familie van de zwarte stern en zeer zeldzaam in Nederland. We bezoeken de plekken waar ze heel goed te zien zijn en fotograferen ze in hun broedkleed.

De moerassen zijn rijk aan andere vogelsoorten waaronder meer dan 50 paar geoorde futen, is er de kans op het zien van een roodhalsfuut en broeden er steltkluten in het gebied. In mei worden de plassen druk bezocht door kemphanen.

Een workshop met aandacht voor alles wat we kunnen gaan zien, ook landschap en macrofotografie komen aanbod. Neem de macro lens wanneer je die hebt ook mee.

Locatie en prijzen

Van 7:00 tot 11:00 uur. Start op de parkeerplaats bij restaurant de Waterjuffers bij Vos, Osdijk 4, 9479 TC Noordlaren. Let op de Osdijk is een landbouwweg; een verhard en lang pad, een zijweg van de Lageweg in Noordlaren. Prijs €50. Inclusief koffie/thee en een fotografiedocument. 

Natuurfotografie workshop eiland Tiengemeten

Eiland Tiengemeten is een bijzondere locatie voor een natuurfotografie workshop. Het eiland vlak onder het vasteland van Zuid-Holland is 10 km² groot en in het volledige beheer van Natuurmonumenten. Vanaf 2006 heeft Tiengemeten de gehele status van natuurgebied gekregen en heeft de natuur over het gehele eiland vrij spel. Het Haringvliet waar Tiengemeten in ligt krijgt de komende jaren (realisatie 2018) door het Droomfondsproject (een samenwerking tussen o.a. het WNF, Vogelbescherming en de Postcodeloterij http://haringvliet.nu/projectgebied) een flinke natuurboost. Het gebied wordt weer terug gebracht naar een delta met getij en natuurlijke overgangen van zoet rivierwater naar zout zeewater, naar hoe het ooit was . Hierdoor wordt Tiengemeten een nog grotere aantrekkingskracht voor de natuur en de dieren. Zoals nu al voor de bever & zeearend en de visarend met al grotere regelmaat worden gezien.

Het gehele jaar is Tiengemeten een prachtig eiland. Vanaf de tweede helft van de lente en de gehele zomer ook bijzonder kleurrijk. De gele guldenroede en moerasandijvie en de paarse kattestaarten en het wilgenroosje bloeien dan op veel plekken op het eiland uitbundig. De Schotse Hooglanders houden van natte voeten wat hele mooie natuurfotografie platen opleverd.

In het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten wordt de theorie verteld waarna we op pad gaan en verschillende wandelroutes maken en de mooiste plekken op het eiland bezoeken. Aandacht voor alle natuurfotografie: dieren,- vogel,- en landschapsfotografie maar ook macro komt aanbod. Neem de macrolens mee wanneer je die in het bezit hebt.

Zondag 13 september van 9:45 uur tot 17:30 uur. Start en verzamelplaats de parkeerplaats aan de Nieuwendijk 1 in Zuid Beierland voor de pont naar Tiengemeten. Vertrek van de pont 10 uur. Prijs 90€. Exclusief veerpond ticket van 6€, voor leden Natuurmonumenten 4€. Inclusief koffie/thee/koek en klein fotografie document. Minimaal 4 deelnemers.

Schotse Hooglander kalfjes in juni.

 

Workshop Balts van de fuut en andere Watervogels

De havens van Enkhuizen tellen een groot aantal futen broedparen, de fuut bekend om de prachtige balts is hier schitterend te fotograferen. In het vroege voorjaar strijden ze om de beste broedplaatsen en zijn de bijzondere baltsrituelen van dichtbij te zien. Elkaar het hof maken, ruzies met concurrenten, de vele verschillende rituelen we gaan het allemaal van dichtbij vastleggen.

Tijden, verzamelplaats en prijs: 
Zaterdag 23 starttijd 6:15 en zaterdag 30 maart 6:00, tot +- 13 uur. Verzamelen op de parkeerplaats van de Compagniehaven in Enkhuizen; Compagniehaven 7, 1601 ZA Enkhuizen
Prijs 70€ inclusief koffie/thee/koek. Neem zelf ook wat eten en drinken mee. 

Tevens in het prachtige authentieke centrum is het ook erg mooi vogels fotograferen, aalscholvers in maart nog aanwezig dan in het schitterende broedkleed, net als de blauwe reiger. Wintereenden zoals zaagbekken en bij een zachte aankomende winter ook kans op een ijsvogel(s) die zeker vertoeven in de haven(s). We zullen hier een mooie wandeling door gaan maken en de beste vogelplekken gaan bezoeken.  

Tijdens de intro met koffie/thee/koek in het havengebouw wordt aan de hand van een powerpoint de theorie en uitleg gegeven. Onderwerpen die aanbod komen:
• Alles over de fuut; het herkennen van de verschillende baltsrituelen en het kunnen voorspellen wanneer rituelen zullen gaan ontstaan.
• De belichtingsdriehoek, de M stand en fotograferen in de A(v) stand;
• Het vastleggen van beweging;
• Compositie;
• Creatieve fotografie.

De algemene voorwaarden.

Papegaaiduikers Puffins - Farne eilanden Farne Islands

Tip:
Zin in een leuke en leerzame natuurfotografie of vogelfotografie workshop? Bekijk de agenda en meld je snel aan voor één van de komende workshops!

Trouwfotografie:
Jan van Kolck uit Voorhout schreef op januari 14, 2024
Hi Servan, bedankt voor de super goede ochtend in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Geweldig goede tips gehad om de fotografie te verbeteren. Sowieso prettig om te merken dat je ons veel weet te vertellen over de natuur. Nogmaals bedankt Jan